plastové jímky

Zobrazení všech 2 výsledků

  • Plastová přečerpávací šachta

    Zástupný symbol

    Plastová přečerpávací šachta

    27 .900 Kč37 .900 Kč vč. DPH

    Přečerpávací stanice je zařízení určené k přečerpávání odpadních vod u objektů, jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni napojit klasickým gravitačním způsobem, nebo lze přečerpávací stanici použít v objektu ze kterého je nutné napojení do tlakové kanalizace.
    Sestava je složena z polypropylenové nádrže o daném rozměru, do které je odpadní voda přiváděna nátokovým potrubím. Přečerpávací stanice je vystrojena nezbytným vybavením pro správný chod celého mechanismu, který odpadní vodu po dosažení maximální hladiny v nádrži přečerpává do kanalizace nebo určeného místa.

    Výběr čerpací stanice

    Velikost jímky čerpací stanice a její technologické vystrojení je závislé na charakteru objektu, jeho vzdálenosti od veřejné kanalizace, výškovém rozdílu kanalizací a hodnotě průtoku.

    Před objednáním přečerpávací stanice je nutné výrobce informovat o typu podloží, do jakého bude stanice instalována (písečná půda, jílovitá půda, skála, výskyt spodní vody atd…). Naši technici Vám vždy navrhnou ideální řešení pro určitý typ podloží.

    Konstrukce přečerpávací šachty

    Přečerpávací stanice je určena k instalaci pod terén, a proto je velice důležité zvolit vhodnou konstrukci nádrže, aby nedošlo k poškození jímky. Konstrukce nádrže u přečerpávací stanice je v základním provedení plně samonosná a stačí ji pouze zasypat prosetou zeminou.

    V případě málo propustných půd (jíly a skály), je nutné na nádrži udělat konstrukční výztuhy, které řeší výrobce čerpací stanice. Pokud je v místě plánované realizace výskyt spodní vody, nádrž čerpací stanice je nutné vyhotovit v dvouplášťovém provedení.

    • Plastová jímka
    • Nátok (DN110 – 160)
    • Výtlačné potrubí (DN 50)
    • Čerpadlo
    • Držák na čerpadlo
    • Havarijní plovák
    • Plovák odstavení čerpadla
    • Zpětná klapka
    • Dvoucestný ventil
    • Ovládací modul – hlídání hladiny a jeho automatizace
    • Poklop jímky
    • Uzamykatelný mechanismus poklopu

    Stáhnout technický výkres
    Stáhnout montážní návod

     

     

    Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítky: , ,
    27 .900 Kč37 .900 Kč vč. DPH Výběr možností
  • Jímka na vodu k obetonování

    3

    Jímka na vodu k obetonování

    8 .000 Kč32 .990 Kč vč. DPH

    Jímky k obetonování je nutné obsypat betonem až do úrovně stropní desky. Jímka je opatřena vzpěrou, která se vyplní betonem pro vyšší pevnost
    Do otvorů v žeber, se vloží betonářská ocel 8mm. Vhodná do míst, kde hrozí větší statické zatížení (blízko silnice, domu).
    Tuto jímku na vodu nabízíme také v hranaté variantě.

    info heading

    info content


    • Nátokové potrubí DN 110 – 150 dle vašich požadavků
    • Revizním otvor o pr. 600 mm a výšce 200 mm
    • Pochozí uzamykatelný poklop
    • Certifikát kvality výrobku a další dokumenty nutné ke kolaudaci
    • Montážní návod

    Stáhnout technický výkres
    Stáhnout montážní návod

     

    Výhody

    • po zabetonování vysoké statické zatížení
    • umístění možné poblíž stavebních základů a pojezdové komunikace
    • masivní vyztužení jímky
    • kvalita jímky podložena statickým výpočtem a certifikací
    • neměnné vlastnosti jímky

    Nevýhody

    • nevhodná do půd s výskytem spodní vody a vysokým podílem jílu
    • obetonování celého skeletu
    Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítky: , ,
    8 .000 Kč32 .990 Kč vč. DPH Výběr možností