odpadní vody

Zobrazení všech 4 výsledků

 • Čistička odpadních vod

  čističky odpadních vod

  Čistička odpadních vod

  32 .900 Kč64 .300 Kč vč. DPH

  ČOV ID-TP  je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod, které jsou určené pro čištění splaškových odpadních vod převážně z rodinných domů a rekreačních objektů. ČOV ID-TP  se vyznačují precizním zpracováním skeletu nádrže a jejího vystrojení, díky němuž je provoz čistírny nenáročný a ekonomický. Do čistírny lze vypouštět odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní a myček nádobí.
  Previous Image
  Next Image

  info heading

  info content


  • Tříhodnotové čističky odpadních vod (TP – 8EO, TP – 16 EO, TP – 25EO, TP – 50EO)

   

  TP8/16 – tříhodnotové ČOV

  • sledovány parametry BSK, CHSKCr ,NL, (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky)
  • odpadní vody lze vypouštět do vodoteče/povrchových vod, akumulovat v jímce a používat na zalévání/rozstřik (nikoli však potravinářských produktů!)
  • Nelze vypouštět do vsaku

  TP6/15 – pětihodnotové ČOV – navíc odbourávají sloučeniny dusíku a fosfor

  • sledovány parametry BSK, CHSK,NL, N-NH, P (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky, dusíkaté sloučeniny a fosfor)
  • odpadní vody je možné vypouštět stejně jako u tříhodnotových a navíc je možné vypouštět odpadní vody i do vsaku

  Konstrukční řešení

  Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a je opatřen víkem.

  Popis

  Odpadní voda je svedena do prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru. Díky provzdušňovacím difůzorům na dně nádrže, dochází ke vzniku rozpuštěného kyslíku, který biologicky odstraňuje organické znečištění vody. V poslední fázi čištění voda vtéká do dosedací nádrže, de se odděluje od aktivovaného kalu a poté je vedena přes odtokový systém ven z nádrže.

  Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Celkem je čistírna vybavena pěti různými provzdušňovacími elementy pro správný chod čov.

  Možnost vypuštění vody z ČOV

  1. Vypouštění do vsaku (podzemní vody, propustná zemina)
  2. Vypouštění do vodotečů (potůčky, řeky, rybníky)
  3. Vypouštění do veřejné kanalizace
  4. Vypouštění do retenční jímky

  Technické parametry

  vykres

  vykres

  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítků: , , , ,
  32 .900 Kč64 .300 Kč vč. DPH Výběr možností
 • Tříkomorový septik samonosný + zemní pískový filtr

  6

  Tříkomorový septik samonosný + zemní pískový filtr

  25 .900 Kč86 .000 Kč vč. DPH

  Tříkomorový septik je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových vod s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění pomocí pískového filtru umístěného za tříkomorový samonosný septik. Samonosné septiky stačí díky konstrukci osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku a obsypat zeminou – velice snadná instalace. Naše společnost vyrábí hranaté samonosné septiky a kruhové samonosné septiky. Podívejte se, jak septik v kombinaci s pískovým filtrem funguje.
  Previous Image
  Next Image

  info heading

  info content


  • Nátokové potrubí DN 110 – 150 dle vašich požadavků
  • Revizním otvor o pr. 600 mm a výšce 200 mm
  • Pochozí uzamykatelný poklop
  • Certifikát kvality výrobku a další dokumenty nutné ke kolaudaci
  • Montážní návod

  Stáhnout technický výkres
  Stáhnout montážní návod

   

  Výhody

  • instalace během jednoho dne
  • obsypání jímky pouze zeminou
  • masivní vnitřní i venkovní vyztužení
  • kvalita podložena statickým výpočtem a certifikací
  • neměnné vlastnosti septiku

  Nevýhody

  • částečné obetonování nádrže
  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítků: , , , ,
  25 .900 Kč86 .000 Kč vč. DPH Výběr možností
 • Tříkomorový septik k obetonování + zemní pískový filtr

  6

  Tříkomorový septik k obetonování + zemní pískový filtr

  26 .900 Kč81 .000 Kč vč. DPH

  Tříkomorový septik je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových vod s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění pomocí pískového filtru umístěného za tříkomorový samonosný septik. Samonosné septiky stačí díky konstrukci osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku a obsypat zeminou – velice snadná instalace. Naše společnost vyrábí hranaté samonosné septiky a kruhové samonosné septiky. Podívejte se, jak septik v kombinaci s pískovým filtrem funguje.
  Previous Image
  Next Image

  info heading

  info content


  • Nátokové potrubí DN 110 – 150 dle vašich požadavků
  • Revizním otvor o pr. 600 mm a výšce 200 mm
  • Pochozí uzamykatelný poklop
  • Certifikát kvality výrobku a další dokumenty nutné ke kolaudaci
  • Montážní návod

  Stáhnout technický výkres
  Stáhnout montážní návod

   

  Výhody

  • instalace během jednoho dne
  • obsypání jímky pouze zeminou
  • masivní vnitřní i venkovní vyztužení
  • kvalita podložena statickým výpočtem a certifikací
  • neměnné vlastnosti septiku

  Nevýhody

  • nevhodný do půd s výskytem spodní vody a vysokým podílem jílu
  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítků: , , , ,
  26 .900 Kč81 .000 Kč vč. DPH Výběr možností
 • Tříkomorový septik dvouplášťový + zemní pískový filtr

  6

  Tříkomorový septik dvouplášťový + zemní pískový filtr

  32 .900 Kč94 .000 Kč vč. DPH

  Tříkomorový septik je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových vod s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění pomocí pískového filtru umístěného za tříkomorový samonosný septik. Samonosné septiky stačí díky konstrukci osadit pouze na předem připravenou základovou betonovou desku a obsypat zeminou – velice snadná instalace. Naše společnost vyrábí hranaté samonosné septiky a kruhové samonosné septiky. Podívejte se, jak septik v kombinaci s pískovým filtrem funguje.
  Previous Image
  Next Image

  info heading

  info content


  • Nátokové potrubí DN 110 – 150 dle vašich požadavků
  • Revizním otvor o pr. 600 mm a výšce 200 mm
  • Pochozí uzamykatelný poklop
  • Certifikát kvality výrobku a další dokumenty nutné ke kolaudaci
  • Montážní návod

  Stáhnout technický výkres
  Stáhnout montážní návod

   

  Výhody

  • instalace během jednoho dne
  • obsypání jímky pouze zeminou
  • masivní vnitřní i venkovní vyztužení
  • kvalita podložena statickým výpočtem a certifikací
  • neměnné vlastnosti septiku
  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítků: , , , ,
  32 .900 Kč94 .000 Kč vč. DPH Výběr možností