odpadní vody

Zobrazení všech 4 výsledků

 • Čistička odpadních vod

  čističky odpadních vod

  Čistička odpadních vod

  32 .900 Kč64 .300 Kč vč. DPH

  ČOV ID-TP  je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod, které jsou určené pro čištění splaškových odpadních vod převážně z rodinných domů a rekreačních objektů. ČOV ID-TP  se vyznačují precizním zpracováním skeletu nádrže a jejího vystrojení, díky němuž je provoz čistírny nenáročný a ekonomický. Do čistírny lze vypouštět odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní a myček nádobí.
  Previous Image
  Next Image

  info heading

  info content


  • Tříhodnotové čističky odpadních vod (TP – 8EO, TP – 16 EO, TP – 25EO, TP – 50EO)

   

  TP8/16 – tříhodnotové ČOV

  • sledovány parametry BSK, CHSKCr ,NL, (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky)
  • odpadní vody lze vypouštět do vodoteče/povrchových vod, akumulovat v jímce a používat na zalévání/rozstřik (nikoli však potravinářských produktů!)
  • Nelze vypouštět do vsaku

  TP6/15 – pětihodnotové ČOV – navíc odbourávají sloučeniny dusíku a fosfor

  • sledovány parametry BSK, CHSK,NL, N-NH, P (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky, dusíkaté sloučeniny a fosfor)
  • odpadní vody je možné vypouštět stejně jako u tříhodnotových a navíc je možné vypouštět odpadní vody i do vsaku

  Konstrukční řešení

  Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a je opatřen víkem.

  Popis

  Odpadní voda je svedena do prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru. Díky provzdušňovacím difůzorům na dně nádrže, dochází ke vzniku rozpuštěného kyslíku, který biologicky odstraňuje organické znečištění vody. V poslední fázi čištění voda vtéká do dosedací nádrže, de se odděluje od aktivovaného kalu a poté je vedena přes odtokový systém ven z nádrže.

  Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Celkem je čistírna vybavena pěti různými provzdušňovacími elementy pro správný chod čov.

  Možnost vypuštění vody z ČOV

  1. Vypouštění do vsaku (podzemní vody, propustná zemina)
  2. Vypouštění do vodotečů (potůčky, řeky, rybníky)
  3. Vypouštění do veřejné kanalizace
  4. Vypouštění do retenční jímky

  Technické parametry

  vykres

  vykres

  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Štítků: , , , ,
  32 .900 Kč64 .300 Kč vč. DPH Výběr možností
 • Tříkomorový septik samonosný + zemní pískový filtr

  6

  Tříkomorový septik samonosný + zemní pískový filtr

  32 .090 Kč58 .490 Kč vč. DPH

  • instalace během jednoho dne
  • obsypání pouze zeminou
  • masivní vnitřní i venkovní vyztužení
  • nevhodný do míst s výskytem spodní vody a jílu

  Doprava ZDARMA

  Nejkvalitnější materiál

  Certifikát kvality

  Tříkomorový septik samonosný a jeho využití

  Tříkomorový septik je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových vod s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění pomocí pískového filtru umístěného za tříkomorový samonosný septik. Samonosné septiky stačí díky konstrukci osadit pouze na předem připravenou základnovou betonovou desku a obsypat zeminou - velice snadná instalace.

  Podívejte se, jak septik v kombinaci s pískovým filtrem funguje. Odpadní vody vyšitěné v septiku, tedy v prvním stupni čistění, sice v minulosti šlo vypouštět i do půdy, v současné době to ovšem již možné není. Zcela nezbytné je tedy pořídit rovněž druhý stupen čištění odpadních vod, což znamená pískový filtr.

  Pokud zvažujete nákup (nejlépe) tříkomorového septiku, měl by Vás rovněž zajímat pískový filtr, jehož instalace je poměrně snadná, takže se nemusíte obávat nějakých zbytečných komplikací navíc. Stejně tak se netřeba bát, že budete mít práci s jeho obsluhou, protože je z tohoto hlediska rovněž zcela nenáročný. Páskové filtry mají i tu výhodu, že neobtěžují hlukem či zápachem, přičemž potěší také minimální náklady na provoz - nepotřebují žádnou elektrickou energii, což lze jistě kvitovat.

  Co se týče hlavní funkce zemních pískových filtrů, tedy druhého stupně čištění odpadních vod, v kombinaci s tříkomorovým septikem jsou skutečně velmi účinné. Odpadní voda bude totiž po průchodu septikem a pískovým filtrem vyčištěna z 92 až 95%! Pak už tedy není problém takovou vodu odvádět svobodným potrubím do vodoteče, půdy či dešťové kanalizace, případně do sběrné nádrže a následně ji použít například k mytí automobilu anebo zavlažování zahrady. Kal, jenž samozřejmě zůstává, je přitom nutné vyvést cca jednou do roka.

  Samotný provoz pískového filtru

  Pískový filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Odpadní voda, která "podstoupí" první stupeň čištění, se že septiku dostane do přívodní drenáže, kde postupně prosakuje vrstvami a dochází k dočištění a následnému odvodu ven (k vypouštění je nicméně třeba souhlasu vodoprávního úřadu). Samozřejmě je vhodné zakoupení pískového filtru vyrobeného z vysoce kvalitních materiálů, kupříkladu z velice pevného a odolného polypropylenu. A pochopitelně platí, že ke správnému chodu musí být vodotěsně oddělen od okolního prostředí.

  Nabízí se rovněž otázka, jak velký pískový filtr si vlastně pořídit, s čímž je nezbytně propojena i pořizovací cena tohoto druhého stupně čištění odpadních vod. To záleží na množství lidí. Pro objekt, který obývá běžná rodina, tedy zhruba tři až pět osob, se cena pohybuje okolo 15.000 Kč. Jak už jsme ale zmínili, při jeho provozu se už žádných zvláštních finančních nároků neobávejte. V každém případě je dobré vědět, že u větších septiků je možné zařadit i více zemních pískových filtrů za sebou. Celý proces čištění odpadních vod je v takovém případě ještě účinnější.

  Snadná instalace bez betonáže
  Obsypání pouze zeminou
  Nevhodná do míst s výskytem spodní vody a jílu

  Tříkomorový septik

  Pískový filtr

  Nátokové a odtokové potrubí DN 110-150 dle vašich požadavků

  Revizní otvor o průměru 700 mm a výšce 200 mm

  Plastový poklop

  Certifikát kvality výrobku a další dokumenty ke kolaudaci

  Montážní návod

  Doprava ZDARMA

  Technický výkres (filtr)Stáhnout

  Technický výkres (nádrž)Stáhnout

  Provozně manipulační řád (filtr)Stáhnout

  Montážní návod (nádrž)Stáhnout

  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítků: , , , ,
  32 .090 Kč58 .490 Kč vč. DPH Výběr možností
 • Tříkomorový septik k obetonování + zemní pískový filtr

  6

  Tříkomorový septik k obetonování + zemní pískový filtr

  29 .090 Kč51 .490 Kč vč. DPH

  • vhodný pro vysoké statícké zatížení
  • masivní vnitřtní i venkovní vyztužení
  • umístění možné poblíž stavebních základů a pojezdové komunikace
  • nevhodný do míst s výskytem spodní vody a jílovité půdy
  • nutná betonáž

  Doprava ZDARMA

  Nejkvalitnější materiál

  Certifikát kvality

  Tříkomorový septik k obetonování a jeho využití

  Tříkomorový septik je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových vod s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění pomocí pískového filtru umístěného za tříkomorový samonosný septik. Samonosné septiky stačí díky konstrukci osadit pouze na předem připravenou základnovou betonovou desku a obsypat zeminou - velice snadná instalace.

  Podívejte se, jak septik v kombinaci s pískovým filtrem funguje. Odpadní vody vyšitěné v septiku, tedy v prvním stupni čistění, sice v minulosti šlo vypouštět i do půdy, v současné době to ovšem již možné není. Zcela nezbytné je tedy pořídit rovněž druhý stupen čištění odpadních vod, což znamená pískový filtr.

  Pokud zvažujete nákup (nejlépe) tříkomorového septiku, měl by Vás rovněž zajímat pískový filtr, jehož instalace je poměrně snadná, takže se nemusíte obávat nějakých zbytečných komplikací navíc. Stejně tak se netřeba bát, že budete mít práci s jeho obsluhou, protože je z tohoto hlediska rovněž zcela nenáročný. Páskové filtry mají i tu výhodu, že neobtěžují hlukem či zápachem, přičemž potěší také minimální náklady na provoz - nepotřebují žádnou elektrickou energii, což lze jistě kvitovat.

  Co se týče hlavní funkce zemních pískových filtrů, tedy druhého stupně čištění odpadních vod, v kombinaci s tříkomorovým septikem jsou skutečně velmi účinné. Odpadní voda bude totiž po průchodu septikem a pískovým filtrem vyčištěna z 92 až 95%! Pak už tedy není problém takovou vodu odvádět svobodným potrubím do vodoteče, půdy či dešťové kanalizace, případně do sběrné nádrže a následně ji použít například k mytí automobilu anebo zavlažování zahrady. Kal, jenž samozřejmě zůstává, je přitom nutné vyvést cca jednou do roka.

  Samotný provoz pískového filtru

  Pískový filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Odpadní voda, která "podstoupí" první stupeň čištění, se že septiku dostane do přívodní drenáže, kde postupně prosakuje vrstvami a dochází k dočištění a následnému odvodu ven (k vypouštění je nicméně třeba souhlasu vodoprávního úřadu). Samozřejmě je vhodné zakoupení pískového filtru vyrobeného z vysoce kvalitních materiálů, kupříkladu z velice pevného a odolného polypropylenu. A pochopitelně platí, že ke správnému chodu musí být vodotěsně oddělen od okolního prostředí.

  Nabízí se rovněž otázka, jak velký pískový filtr si vlastně pořídit, s čímž je nezbytně propojena i pořizovací cena tohoto druhého stupně čištění odpadních vod. To záleží na množství lidí. Pro objekt, který obývá běžná rodina, tedy zhruba tři až pět osob, se cena pohybuje okolo 15.000 Kč. Jak už jsme ale zmínili, při jeho provozu se už žádných zvláštních finančních nároků neobávejte. V každém případě je dobré vědět, že u větších septiků je možné zařadit i více zemních pískových filtrů za sebou. Celý proces čištění odpadních vod je v takovém případě ještě účinnější.

  Vhodný do míst poblíž základů a komunikací
  Pojízdný po zabetonování
  Nevhodný do míst s výskytem spodní vody a jílu

  Tříkomorový septik

  Pískový filtr

  Nátokové a odtokové potrubí DN 110-150 dle vašich požadavků

  Revizní otvor o průměru 700 mm a výšce 200 mm

  Plastový poklop

  Certifikát kvality výrobku a další dokumenty ke kolaudaci

  Montážní návod

  Doprava ZDARMA

  Technický výkres (filtr)Stáhnout

  Technický výkres (nádrž)Stáhnout

  Provozně manipulační řád (filtr)Stáhnout

  Montážní návod (nádrž)Stáhnout

  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítků: , , , ,
  29 .090 Kč51 .490 Kč vč. DPH Výběr možností
 • Tříkomorový septik dvouplášťový + zemní pískový filtr

  6

  Tříkomorový septik dvouplášťový + zemní pískový filtr

  34 .990 Kč70 .490 Kč vč. DPH

  • vhodný do míst s výskytem spodních vod
  • vhodný do půd s vysokým podílem jílu
  • vysoké statické zatížení
  • snadná betonáž díky druhému plášti, který tvoří bednění
  • nutná betonáž

  Doprava ZDARMA

  Nejkvalitnější materiál

  Certifikát kvality

  Tříkomorový septik dvouplášťový a jeho využití

  Tříkomorový septik je zařízení sloužící jako první stupeň čištění splaškových vod s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění pomocí pískového filtru umístěného za tříkomorový samonosný septik. Samonosné septiky stačí díky konstrukci osadit pouze na předem připravenou základnovou betonovou desku a obsypat zeminou - velice snadná instalace.

  Podívejte se, jak septik v kombinaci s pískovým filtrem funguje. Odpadní vody vyšitěné v septiku, tedy v prvním stupni čistění, sice v minulosti šlo vypouštět i do půdy, v současné době to ovšem již možné není. Zcela nezbytné je tedy pořídit rovněž druhý stupen čištění odpadních vod, což znamená pískový filtr.

  Pokud zvažujete nákup (nejlépe) tříkomorového septiku, měl by Vás rovněž zajímat pískový filtr, jehož instalace je poměrně snadná, takže se nemusíte obávat nějakých zbytečných komplikací navíc. Stejně tak se netřeba bát, že budete mít práci s jeho obsluhou, protože je z tohoto hlediska rovněž zcela nenáročný. Páskové filtry mají i tu výhodu, že neobtěžují hlukem či zápachem, přičemž potěší také minimální náklady na provoz - nepotřebují žádnou elektrickou energii, což lze jistě kvitovat.

  Co se týče hlavní funkce zemních pískových filtrů, tedy druhého stupně čištění odpadních vod, v kombinaci s tříkomorovým septikem jsou skutečně velmi účinné. Odpadní voda bude totiž po průchodu septikem a pískovým filtrem vyčištěna z 92 až 95%! Pak už tedy není problém takovou vodu odvádět svobodným potrubím do vodoteče, půdy či dešťové kanalizace, případně do sběrné nádrže a následně ji použít například k mytí automobilu anebo zavlažování zahrady. Kal, jenž samozřejmě zůstává, je přitom nutné vyvést cca jednou do roka.

  Samotný provoz pískového filtru

  Pískový filtr se skládá z plastové nádoby, drenáží a filtračních náplní. Odpadní voda, která "podstoupí" první stupeň čištění, se že septiku dostane do přívodní drenáže, kde postupně prosakuje vrstvami a dochází k dočištění a následnému odvodu ven (k vypouštění je nicméně třeba souhlasu vodoprávního úřadu). Samozřejmě je vhodné zakoupení pískového filtru vyrobeného z vysoce kvalitních materiálů, kupříkladu z velice pevného a odolného polypropylenu. A pochopitelně platí, že ke správnému chodu musí být vodotěsně oddělen od okolního prostředí.

  Nabízí se rovněž otázka, jak velký pískový filtr si vlastně pořídit, s čímž je nezbytně propojena i pořizovací cena tohoto druhého stupně čištění odpadních vod. To záleží na množství lidí. Pro objekt, který obývá běžná rodina, tedy zhruba tři až pět osob, se cena pohybuje okolo 15.000 Kč. Jak už jsme ale zmínili, při jeho provozu se už žádných zvláštních finančních nároků neobávejte. V každém případě je dobré vědět, že u větších septiků je možné zařadit i více zemních pískových filtrů za sebou. Celý proces čištění odpadních vod je v takovém případě ještě účinnější.

  Vhodný do míst s výskytem spodní vody
  Vhodný do míst s výskytem jílu
  Vhodný do míst poblíž základů a komunikací

  Tříkomorový septik

  Pískový filtr

  Nátokové a odtokové potrubí DN 110-150 dle vašich požadavků

  Revizní otvor o průměru 700 mm a výšce 200 mm

  Plastový poklop

  Certifikát kvality výrobku a další dokumenty ke kolaudaci

  Montážní návod

  Doprava ZDARMA

  Technický výkres (filtr)Stáhnout

  Technický výkres (nádrž)Stáhnout

  Provozně manipulační řád (filtr)Stáhnout

  Montážní návod (nádrž)Stáhnout

  Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Kategorie: Štítků: , , , ,
  34 .990 Kč70 .490 Kč vč. DPH Výběr možností