jímky a septiky

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.

 
Septik je vybaven třemi komorami, které jsou od sebe vodotěsně oddělené. Komory jsou vzájemně propojené pouze otvory v přepážkách ve výšce 400 mm ode dna. Tímto je zabráněno přesunu kalu a plovoucích nečistot, kal anaerobně vyhnívá a rozkládá se. Odpadní voda vtéká do první komory septiku – po hladině plují lehké částice, které se postupně rozkládají. Předčištěná voda protéká otvory do druhé komory – zde se usazují pevné a nerozložitelné částice, které se časem musí odčerpat. Předčištěná odpadní voda se tak dostává do třetí komory septiku – odtud odtéká potrubím gravitačně ven ze septiku předčištěna na 40%.
  • Nátokové potrubí/přepad DN 110 – 150 pozice a velikost dle vašich požadavků
  • Plastové stupadla, průchodka na hadici a el. kabel.
  • Revizní otvor o ∅ 600 mm a výšce 200 mm
  • Pochozí uzamykatelný poklop
  • Certifikát kvality výrobku a další dokumenty nutné ke kolaudaci