čističky odpadních vod

Čistička odpadních vod

32 .900 Kč64 .300 Kč vč. DPH

ČOV ID-TP  je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod, které jsou určené pro čištění splaškových odpadních vod převážně z rodinných domů a rekreačních objektů. ČOV ID-TP  se vyznačují precizním zpracováním skeletu nádrže a jejího vystrojení, díky němuž je provoz čistírny nenáročný a ekonomický. Do čistírny lze vypouštět odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní a myček nádobí.
Previous Image
Next Image

info heading

info content


  • Tříhodnotové čističky odpadních vod (TP – 8EO, TP – 16 EO, TP – 25EO, TP – 50EO)

 

TP8/16 – tříhodnotové ČOV

  • sledovány parametry BSK, CHSKCr ,NL, (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky)
  • odpadní vody lze vypouštět do vodoteče/povrchových vod, akumulovat v jímce a používat na zalévání/rozstřik (nikoli však potravinářských produktů!)
  • Nelze vypouštět do vsaku

TP6/15 – pětihodnotové ČOV – navíc odbourávají sloučeniny dusíku a fosfor

  • sledovány parametry BSK, CHSK,NL, N-NH, P (biochemická spotřeba kyslíku za pět dnů, chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou, nerozpuštěné látky, dusíkaté sloučeniny a fosfor)
  • odpadní vody je možné vypouštět stejně jako u tříhodnotových a navíc je možné vypouštět odpadní vody i do vsaku

Konstrukční řešení

Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí. Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a je opatřen víkem.

Popis

Odpadní voda je svedena do prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru. Díky provzdušňovacím difůzorům na dně nádrže, dochází ke vzniku rozpuštěného kyslíku, který biologicky odstraňuje organické znečištění vody. V poslední fázi čištění voda vtéká do dosedací nádrže, de se odděluje od aktivovaného kalu a poté je vedena přes odtokový systém ven z nádrže.

Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Celkem je čistírna vybavena pěti různými provzdušňovacími elementy pro správný chod čov.

Možnost vypuštění vody z ČOV

1. Vypouštění do vsaku (podzemní vody, propustná zemina)
2. Vypouštění do vodotečů (potůčky, řeky, rybníky)
3. Vypouštění do veřejné kanalizace
4. Vypouštění do retenční jímky

Technické parametry

vykres

vykres

Katalogové číslo: 100 AQUASEP AQUASEP Štítků: , , , ,
Typ Průměr Výška V1 Výška nátok Výška odtok Cena  
TP-8EO 1500 2000 1600 1360 32900 Kč 39809 Kč vč. DPH 21%
TP-16EO 1900 2100 1730 1460 61500 Kč 74415 Kč vč. DPH 21%
TP-6EO Ideal 1500 2000 1600 1360 37500 Kč 45375 Kč vč. DPH 21%
TP-15EO Ideal 1900 2100 1730 1460 64300 Kč 77803 Kč vč. DPH 21%

Usazení

ČOV je určena k instalaci pod terén, a proto je velice důležité zvolit vhodnou konstrukci nádrže, aby nedošlo k poškození nádrže. Konstrukce nádrže je v základním provedení plně samonosná a proto ji po usazení na betonovou desku stačí pouze zasypat prosetou zeminou do úrovně odnimatelného víka. V případě málo propustných půd (jíly a skály), je nutné na nádrži udělat konstrukční výztuhy, které řeší výrobce ČOV. Pokud je v místě plánované realizace výskyt spodní vody, nádrž čerpací stanice je nutné vyhotovit v dvouplášťovém provedení. Pro domovní čistírnu ID-TP není třeba vytyčovat ochranné pásmo.

Víko ČOV je dimenzováno na zatížení 250 kg, tj. umožňuje bezpečný přechod obsluhy, ale je na víku zakázáno cokoli, byť i krátkodobě, skladovat.

V žádném případě není víko ČOV odolné proti přejezdu vozidel.

Zprovoznění

Po zabudování a propojení čistírny s odpadem zdarma provedeme zprovoznění a zaškolení obsluhy. Platí se pouze doprava technika 10Kč/km (z Třebíče). Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

Požadavky na obsluhu

Obsluha aktivační čistírny spočívá ve vizuální kontrole čistícího procesu, kvality vyčištění vody a množství kalu. Likvidace stabilizovaného kalu je možná zapravením do kompostu nebo odvozem firmou mající k této činnosti oprávnění. Vše se řídí provozním řádem.

Vertikální řez TP-8EO a TP- 6EO Ideal

vykres

Vertikální řez TP-16EO a TP- 15EO Ideal

vykres